Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-29
Vi måste fortsätta spara vatten!
Förbrukningen av dricksvattnet är fortsatt i högsta laget. Vi behöver alla hjälpas åt och använda det med försiktighet.
Läs mer om Vi måste fortsätta spara vatten!

Friggebod, Attefallshus

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller startbesked, förutsatt att den byggs i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Ett attefallshus är också befriat från kravet på bygglov men kräver en anmälan och ett startbesked innan du får börja bygga.

Friggebod

Du får bygga en eller flera friggebodar på din tomt utan bygglov eller startbesked, och den totala byggnadsarean av alla friggebodar får uppnå maximalt 15 kvm. Taknockshöjden får uppnå högst 3 meter. Den måste placeras inom cirka 30-40 meter från huvudbyggnaden för att räknas som en komplementbyggnad och måste även vara fristående.

Om du vill placera din friggebod närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.

Om du bygger närmre hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs i de flesta fall strandskyddsdispens för din friggebod.

Friggeboden ska ha lämpligt utseende vad gäller färg, form och material. Bor du i ett område som anses som kulturhistoriskt värdefullt kan det krävas bygglov även för en friggebod, så kallad utökad lovplikt. Detta lov är i så fall avgiftsbefriat.

Du finner mer information om vad som gäller för friggebodar på boverkets hemsida. Länk finns här på sidan under Gå direkt till.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får förutom en friggebod uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen och invänta ett beslut om startbesked.

Taknockshöjden får uppnå högst 4 meter och byggnaden kan användas antingen som en självständig bostad såsom en permanentbostad eller ett fritidshus (komplementbostadshus) eller som exempelvis ett förråd, garage, gäststuga, växthus (komplementbyggnad).

Om du vill placera attefallshuset närmre tomtgräns än 4,5 meter behöver du medgivande från berörda grannar. Nekar grannarna blir åtgärden bygglovspliktig och du får ansöka om bygglov hos miljö- och byggnämnden som avgör om du får bygga eller inte.

Ett attefallshus, precis som en friggebod, kan kräva strandskyddsdispens om det placeras inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag.

Nya regler från 1 mars 2020

Det som är nytt från och med 1 mars 2020 gäller enbart när du vill bygga ett nytt komplementbostadshus, dvs. en ny permanentbostad eller fritidshus, då tillåten storlek har höjts till max 30 kvm. Regeringens syfte med de nya reglerna är att ytterligare möjliggöra för byggandet av nya bostäder.

För övriga användningsområden som faller under en komplementbyggnad såsom ett garage, förråd, gäststuga, växthus med mera gäller fortfarande de tidigare reglerna med tillåten storlek på max 25 kvm.

Du hittar mer information om attefallshus på boverkets hemsida, vilken är länkad till här på sidan under Gå direkt till.

Kontakt

Känner du dig osäker om vad som gäller för friggebodar och attefallshus är du välkommen att höra av dig till kommunens handläggare som finns på byggkontoret.

Telefontid vardagar klockan 10-12, inte tisdagar. Du når dem via kommunens växel 054-17 20 00 eller via epost: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-03-03 av