Till startsidan
Till startsidan

Garage, carport, förråd

Ett garage, en carport eller ett förråd kallas ofta för en komplementbyggnad, om den ligger i anslutning till en bostad. Beroende på storlek och placering så kan du behöva söka bygglov för detta.

Inom detaljplanerat område

Generellt kan man säga att du behöver söka bygglov om du ska bygga en komplementbyggnad inom detaljplanerat område. Kommunen kontrollerar då bland annat placeringen, utseendet och storleken på byggnaden.

Utanför detaljplan

Bygger du en komplementbyggnad utanför detaljplanerat område så behövs inte alltid bygglov. Bedömning görs i varje enskilt ärende. Kontakta alltid kommunen om du är osäker.

Områdesbestämmelser

I vissa områden finns ingen detaljplan men det finns områdesbestämmelser. Dessa områdesbestämmelser kan handla om hur en byggnad får se ut vad gäller exempelvis färg och materialval. Detta innebär då att du behöver söka bygglov, just för att kommunen ska kunna kontrollera att den nya byggnaden följer områdesbestämmelserna. En sådan utökad lovplikt är oftast avgiftsfri.

Vad ska din ansökan om bygglov innehålla?

  • Ansökan om bygglov (glöm inte underskriften)
  • Fasadritningar
  • Planritning, ritning som visar byggnaden uppifrån med rumsindelning med mera.
  • Situationsplan med mått på ny byggnad samt avstånd till tomtgräns eller annan byggnad
  • Förslag till kontrollplan (se våra e-tjänster och blanketter)

Beroende på ditt specifika ärende kan fler handlingar begäras in under handläggningen.

Attefallsåtgärd

Ibland kan en komplementbyggnad räknas som en attefallsåtgärd. Detta innebär att det inte krävs bygglov utan istället ett beslut om startbesked som du får genom att anmäla din åtgärd till kommunen. Du hittar mer information om attefallsåtgärder under rubriken Friggebod, Attefallshus i vänstermenyn.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av