Till startsidan
Till startsidan

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver ansöka om marklov om du ska göra större förändringar av marknivån.

Ändra höjd på tomten

Om du ska förändra höjdläget på del av eller hela tomten behöver du ibland marklov. Du behöver marklov om din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller om kommunen beslutat om krav på marklov i områdesbestämmelserna för området, samt att ändringen är mer än plus/minus 0,5 meter.

Trädfällning och plantering

Det kan även behövas marklov för trädfällning och plantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Att marklov kan krävas för plantering innebär dock inte att kommunen reglerar plantering av fruktträd på villatomter och liknande.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av