Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Demensspecialiserad undersköterska 200 Yh poäng, 2 år halvfart, Distans

Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens. Den ger dig goda möjligheter utvecklas i din roll som undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i vården och omsorgen av personer med demens. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.


Arbetsmarknad

Behovet av kvalificerad personal inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom är stort och förväntas öka framöver. Demenssjukdom ökar och utveckling av nya arbetssätt och nationella riktlinjer inom området leder till ökade krav på den personal som arbetar närmast personen med demenssjukdom och dennes anhöriga. Då utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet säkerställs att den leder till efterfrågad kompetens i vård- och omsorgsverksamheterna.

Yrkesroll och kompetens

Utbildningen leder fram till yrkesrollen Demensspecialiserad undersköterska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • Självständigt tillämpa och utveckla personcentrerad omvårdnad och omsorg av personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i sjukdomens olika faser.
  • Skapa förutsättningar för livskvalitet och välbefinnande genom anpassningar av miljö och utveckling av det individnära vårdarbetet utifrån den enskildes behov och förutsättningar
  • Främja utveckling av vården och omsorgen genom tillämpning av evidensbaserad kunskap och handledning av kollegor i det vardagliga omvårdnadsarbetet
  • Uppvisa självständighet inom ramen för sitt uppdrag och vara en förebild i arbetsgruppen.
  • Självständigt och tillsammans i team arbeta för att utveckla stöd till anhöriga
Tidplan Forshaga Yrkeshögskola 2020 för Demensspecialiserad undersköterska 200 YH-poäng
VeckaDatumHändelse
715/2Ansökningswebben öppnar via länk till yh-antagning.se på denna sida.
9-1624/2 - 17/4Kontinuerlig bearbetning av ansökningar.Bedömningar av reell kompetens görs kontinuerligt.
2015/5Sista ordinarie ansökningsdag, det är sedan möjligt att lämna in sen ansökan.
2414/6Sista dag att komplettera ansökan med betyg.
2518/6Antagningsbesked skickas ut.
Informationsbrev om tider för uppstart, kurslitteratur och välkomstbrev för antagna studerande kommer publiceras på denna webbsida.
2628/6Sista dag att tacka ja till erbjuden plats. Reservantagning påbörjas samtidigt.
26-37
Reservantagning pågår under dessa veckor.
34
Utbildningen startar med obligatorisk träff i Forshaga. Datum anges i informationsbrev för antagna.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-09-08 av