Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Föräldraträffar för känslostarka familjer.

En grupp för dig som lever i en känslostark familj och behöver råd och stöd samt träffa andra i liknande situation.
Känslostarka familjer startar i januari 2024.

19 oktober Tema Hjärnan:
Hur fungerar den och hur tar du hand om dig själv.

7 december Tema Attention:
Träffa Elisabeth från Attention som berättar om Attention och vad föreningen betytt för henne.
Båda kvällarna är tiden kl. 18.00-19.30.
 

Föräldragruppen för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt för föräldrar som upplever sig leva i en känslostark familj. Med en känslostark familj menar vi här att det finns mycket känslor och behov som ibland kan vara svåra att hantera.

Vi går igenom grunden i Vägledande Samspel/ICDP där fokus
ligger på att hitta ett positivt förhållningssätt i bemötande
med barnen. Varje tillfälle utgår från ett tema med syfte
att stärka samspelet mellan dig och ditt barn. Vi använder
oss av diskussioner, övningar och filmer.

  • Du blir stärkt i föräldrarollen
  • Du bygger upp ett mer positivt samspel med dina barn
  • Du får redskap att förebygga konflikter
  • Du som förälder kan ta upp frågor kring ditt barn och föräldraskapet

Vi träffas vid nio tillfällen, inklusive ett uppehåll i mitten
av kursen. Det är viktigt att du som deltagare har möjlighet
att närvara vid alla tillfällen för attkunna tillgodogöra dig helheten i programmet.

Plats: Funktionsstöd/LSS enheten, Slottsvägen 8a
Datum: Start januari 2024
Tid: -

OBS: Eftersom det är på dagtid, så finns överenskommelse att barnen får vara kvar på förskolan/fritids tiden som förälder är på föräldragruppen.

Information

Maria Sundholm, vård- och stödsamordnare
Telefon: 054-17 23 52
E-post: maria.sundholm@forshaga.se

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-09-01