Till starsidan
Till starsidan

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och baseras på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den består av två delar: framåtsyftande planering och omdömen.

  • Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i utbildningen.
  • Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av