Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Google workspace for education

Barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun att använder den digitala molntjänsten Google workspace for education som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet. 

Google workspace for education

Google wokrspace for education består av en samling webbaserade program och verktyg till exempel ordbehandling, kalender och lagring av dokument. Tjänsten tillhandahålls av Google och är speciellt anpassad för användning inom den pedagogiska verksamheten. Tjänster och verktyg är webbaserade vilket gör att användare kan nå sina filer från vilken enhet (surfplatta, mobil eller dator) som helst och det fungerar vart man än befinner sig i världen, bara det finns internetuppkoppling .

Verktygen är ett stöd i lärprocessen och gynnar samarbete och gemensamt lärande för lärare och elever. Verktygen kan användas som en del av ett formativt arbetssätt i undervisningen där lärare och elever enkelt kan ge och få återkoppling. De verksamheter som omfattas av användningen är grundskola, särskolan och vuxenutbildning.

Alla elever får ett konto vid terminsstarten och det ger tillträde till de resurser som finns i Google workspace for education. Alla som har ett Google-konto privat, känner igen sig i miljön. Skillnaden mot det privata Google-kontot, är att vår kommun har ett eget avtal gentemot Google, som bland annat innebär att kommunen äger allt material som finns i Google workspace for education och att Google inte kan använda sig av elevernas eller personalens google konto för tillexempel direktreklam eller marknadsföring.

 

Vi erbjuder alla elever från årskurs 4 till årskurs 9 en egen dator av typen Chromebook för skolarbete, en så kallad en-till-en-lösning. Det görs dels för att läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering, dels för att vi tror på den potential de digitala verktygen erbjuder i form av nya och motivationshöjande arbetssätt.

 

När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas kontot och både
personuppgifter samt sparat arbetsmaterial i raderas. Om en elev vill ha kvar sitt
skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för konto måste man själv flytta över detta till ett privat konto innan man slutar.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av