Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

G suite for education

Barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun kommer att använda den digitala molntjänsten G Suite for Education (G-suite) som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet.

G-suite for education

G Suite består av en samling webbaserade program och verktyg till exempel ordbehandling, kalender och lagring av dokument. Tjänsten tillhandahålls av Google och är speciellt anpassad för användning inom den pedagogiska verksamheten. Tjänster och verktyg är webbaserade vilket gör att användare kan nå sina filer från vilken enhet (surfplatta, mobil eller dator) som helst och det fungerar vart man än befinner sig i världen, bara det finns internetuppkoppling .

Verktygen är ett stöd i lärprocessen och gynnar samarbete och gemensamt lärande för lärare och elever. Verktygen kan användas som en del av ett formativt arbetssätt i undervisningen där lärare och elever enkelt kan ge och få återkoppling. De verksamheter som omfattas av användningen är grundskola, särskolan och vuxenutbildning.

Alla elever får ett konto vid terminsstarten och det ger tillträde till de resurser som finns i G-suite. Om en elev har skyddade personuppgifter överförs dessa inte automatiskt till G-suite. Alla som har ett Google-konto privat, känner igen sig i miljön. Skillnaden mot det privata Google-kontot, är att vår kommun har ett eget avtal gentemot Google, som bland annat innebär att kommunen äger allt material som finns i G-suite och att Google inte kan använda sig av elevernas eller personalens google konto för tillexempel direktreklam eller marknadsföring.

All typ av administrativ information såsom till exempel betyg, närvaro, omdömen, IUP och studieplaner kommer inte att hanteras inom ramen för G-suite.

När en elev slutar eller flyttar från kommunen

När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas G Suite kontot och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial i raderas.

Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt @skola.forshaga.se-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar!Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-10-31 av

Gå direkt till


Sidan uppdaterad:

2019-10-31