Till startsidan
Till startsidan

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Veckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats. Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser, och ytterst krig.

Forshaga kommun fokuserar under årliga Beredskapsveckan på hur du som invånare i kommunen bäst kan förbereda dig själv inför en kris, och att informera om vad vi som kommun gör. Kommunen ansvarar bland annat för att äldreomsorg, skola, förskola, vattenförsörjning och räddningstjänst fungerar även vid en samhällskris.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av