Till startsidan
Till startsidan

Kommunens krisorganisation

Vid en kris har kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och dess konsekvenser. Vid en mycket allvarlig kris kan vi behöva aktivera vår krisledningsnämnd, som är gemensam för kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.

Vid en kris har kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och dess konsekvenser. I staben ingår tjänstemän inom flera olika områden, och de som ingår i staben är utpekade i förväg. Staben genomför olika krisövningar för att vi ska känna oss redo om/när en verklig kris uppstår.

Krisledningsnämnden

Vid en mycket allvarlig kris kan vi behöva aktivera vår krisledningsnämnd. Den består av 13 ledamöter från de kommuner som ingår i Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-02-27