Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Godmansverksamhet/


socialtjänst

Information om gränsdragning mellan godmansverksamhet och personal inom äldreomsorg/LSS-verksamhet med flera.

Det finns många fall där gode män/förvaltaren har uppdragit åt personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten att sköta huvudmannens ekonomi i olika utsträckningar. Det finns några viktiga principer att förhålla sig till i dessa fall för att samarbetet ska fungera smidigt och effektivt men även tryggt och rättssäkert.

1. Det finns inte någon lagstadgad möjlighet för förordnad god man/förvaltare att sätta en annan person i sitt ställe. Godmans-/förvaltaråtagandet är personligt.

2. Ett visst utrymme finns för god man/förvaltare att anlita ett bud, såsom LSS-personal, vårdpersonal, anhörig, för olika uppgifter utan att ha överlåtit sin rätt att företräda huvudmannen/brukaren.

3. Gode mannen/förvaltaren kan aldrig överlåta det övergripande ansvaret för sin verksamhet på t.ex. äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga.

4. Om godmanskapet/förvaltarskapet omfattar ekonomisk förvaltning kan den gode mannen/förvaltaren uppdra åt personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga att köpa alldagliga saker som hygienartiklar, tidningar, livsmedel, frukt, tobak etc. till den hjälpbehövande huvudmannen/brukaren.
I dessa fall bör det upprättas en skriftlig fullmakt. Social- och omsorgsnämnden har blanketter för dessa fall som den kallar "åtagande" för sin personal inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten.

5. Den gode mannen/förvaltaren skall i dessa fall således själv sköta om betalning av fasta räkningar som för hyra, el, telefon, försäkringar, eventuella skulder; betalning för inköp av möbler, vitvaror och större inköp av kläder.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-07 av

Sidan uppdaterad:

2020-01-07