Till starsidan
Till starsidan

Godmans uppdrag/socialtjänst

Information om gränsdragning mellan godmans uppdrag och personal inom äldreomsorg/LSS-verksamhet med flera.

Det finns många fall där gode män/förvaltaren, nedan kallad ställföreträdare, har gett i uppdrag till personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten att sköta huvudmannens ekonomi i olika utsträckningar. För att samarbetet ska fungera smidigt, effektivt, tryggt och rättssäkert finns det några viktiga principer att förhålla sig till:

1. Det finns inte någon lagstadgad möjlighet för förordnad ställföreträdare att sätta en annan person i sitt ställe. Godmans-/förvaltaråtagandet är personligt.

2. Ett visst utrymme finns för ställföreträdare att anlita ett bud, såsom LSS-personal, vårdpersonal, anhörig, för olika uppgifter utan att ha överlåtit sin rätt att företräda huvudmannen/brukaren.

3. Ställföreträdaren kan aldrig överlåta det övergripande ansvaret för sin verksamhet på till exempel äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga.

4. Om godmanskapet/förvaltarskapet omfattar förvalta egendom det vill säga att sköta ekonomin, kan ställföreträdaren ge personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga i uppdrag att köpa alldagliga saker. Det kan vara hygienartiklar, tidningar, livsmedel, frukt, tobak och så vidare till den hjälpbehövande huvudmannen/brukaren. I dessa fall bör det upprättas en skriftlig fullmakt. Social- och omsorgsnämnden har för  personalen inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten, blanketter för detta. De kallas "åtagande". 

5.När godmanskapet/förvaltarskapet omfattar förvalta egendom sköter ställföreträdaren betalning av till exempel hyra, el, telefon, försäkringar, eventuella skulder, inköp av möbler, vitvaror och större inköp av kläder.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-08-15