Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-07-10
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.
Förbrukningen av dricksvattnet är fortfarande på relativt hög nivå men eftersom den är stabil väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med fredag 10 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med stor försiktighet även i fortsättningen. Märker vi att förbrukningen återigen ökar för mycket kan vi bli tvungna att återinföra förbudet.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.

Godmansverksamhet/


socialtjänst

Information om gränsdragning mellan godmansverksamhet och personal inom äldreomsorg/LSS-verksamhet med flera.

Det finns många fall där gode män/förvaltaren, nedan kallad ställföreträdare, har gett i uppdrag till personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten att sköta huvudmannens ekonomi i olika utsträckningar. För att samarbetet ska fungera smidigt, effektivt, tryggt och rättssäkert finns det några viktiga principer att förhålla sig till:

1. Det finns inte någon lagstadgad möjlighet för förordnad ställföreträdare att sätta en annan person i sitt ställe. Godmans-/förvaltaråtagandet är personligt.

2. Ett visst utrymme finns för ställföreträdare att anlita ett bud, såsom LSS-personal, vårdpersonal, anhörig, för olika uppgifter utan att ha överlåtit sin rätt att företräda huvudmannen/brukaren.

3. Ställföreträdaren kan aldrig överlåta det övergripande ansvaret för sin verksamhet på till exempel äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga.

4. Om godmanskapet/förvaltarskapet omfattar förvalta egendom det vill säga att sköta ekonomin, kan ställföreträdaren ge personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga i uppdrag att köpa alldagliga saker. Det kan vara hygienartiklar, tidningar, livsmedel, frukt, tobak och så vidare till den hjälpbehövande huvudmannen/brukaren. I dessa fall bör det upprättas en skriftlig fullmakt. Social- och omsorgsnämnden har för  personalen inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten, blanketter för detta. De kallas "åtagande". 

5.När godmanskapet/förvaltarskapet omfattar förvalta egendom sköter ställföreträdaren betalning av till exempel hyra, el, telefon, försäkringar, eventuella skulder, inköp av möbler, vitvaror och större inköp av kläder.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-07-07 av

Sidan uppdaterad:

2020-07-07