Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Hur får man god man eller förvaltare

Det finns två sätt att få god man eller förvaltare. Antingen genom en anmälan gjord av socialtjänsten eller genom en ansökan till tingsrätten gjord av den enskilde eller anhörig.

Anmälan

Socialtjänsten har enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen och 15 § LSS en skyldighet att till överförmyndarnämnden anmäla om den anser att god man eller förvaltare bör utses för någon. Biståndsbedömare, socialsekreterare, läkare, kuratorer med flera får till överförmyndarnämnden anmäla behov av god man för någon. När sådan anmälan har inkommit skall sedan Överförmyndarnämnden för den enskildes räkning hos tingsrätten ansöka om godmanskap eller förvaltarskap.


Ansökan

Ansökan om anordnande av godmanskap och förvaltarskap, eller förordnande av god man eller förvaltare får göras av förmyndare, den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar.

Till "närmaste släktingar" räknas bröstarvingar, föräldrar och syskon men inte kusiner.

Ansökan om godmanskap och förvaltarskap lämnas direkt in till Värmlands tingsrätt, Box 188, 651 05 Karlstad.

Tingsrätten fattar alltid beslutet

Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande och upphörande av dessa så kallade varaktiga ställföreträdarskap.

 


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-16 av

Sidan uppdaterad:

2019-12-16