Till starsidan
Till starsidan

Hur får man god man eller förvaltare

Här finner du information om hur man gör för att få en god man eller förvaltare. Det finns två sätt. Det ena sättet är att du själv eller någon i din familj ansöker till tingsrätten. Det andra är att socialtjänsten anmäler till överförmyndarnämnden.

Anmälan

Om du behöver hjälp med din ekonomi och kontakter med myndigheter eller kommunen finns det flera du kan du prata med. Det kan var din biståndsbedömare, LSS-handläggare, socialsekreterare, läkare eller kurator om det. De måste meddela överförmyndarnämnden om de vet att någon behöver god man eller förvaltare. Överförmyndarkontoret utreder behovet och skickar sedan ansökan om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten

Ansökan

Om du inte har kontakt med kommunen och har fyllt 18 å kan du själv ansöka till tingsrätten. Anhöriga som make/maka, sambo, föräldrar och syskon kan också ansöka för din skull.

Ansökan om godmanskap och förvaltarskap görs på blanketten "Förvaltarskap och godmanskap, ansökan". Den tillsammans med läkarintyg skickas till Värmlands tingsrätt, Box 188, 651 05 Karlstad. För att komma till blanketten klickar du på "e-tjänster och blanketter" i kolumnen till höger.

Tingsrätten fattar alltid beslutet

Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande och upphörande av varaktiga godmanskap eller förvaltarskap.Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av