Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Hur får man god man eller förvaltare

Här finner du information om hur man gör för att få en god man eller förvaltare. Det finns två sätt. Det ena sättet är att du själv eller någon i din familj ansöker till tingsrätten. Det andra är att socialtjänsten anmäler till överförmyndarnämnden.

Anmälan

Om du behöver hjälp med din ekonomi och kontakter med myndigheter eller kommunen finns det flera du kan du prata med. Det kan var din biståndsbedömare, LSS-handläggare, socialsekreterare, läkare eller kurator om det. De måste meddela överförmyndarnämnden om de vet att någon behöver god man eller förvaltare. Överförmyndarkontoret utreder behovet och skickar sedan ansökan om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten

Ansökan

Om du inte har kontakt med kommunen och om du har fyllt 18 å kan du själv ansöka till tingsrätten. Anhöriga som make/maka, sambo, föräldrar och syskon kan också ansöka för din skull.

Ansökan om godmanskap och förvaltarskap skickas direkt till Värmlands tingsrätt, Box 188, 651 05 Karlstad.

Tingsrätten fattar alltid beslutet

Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande och upphörande av varaktiga godmanskap eller förvaltarskap.Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av