Till startsidan
Till startsidan

Information med anledning av kriget i Ukraina

Många känner oro med anledning av läget i vår omvärld och har frågor. Här har vi samlat svar på vanliga frågor och länkar till korrekt information, så att du kan hålla dig uppdaterad.

Krisinformation

På webbplatsen krisinformation.se finns aktuell information på flera språk från svenska myndigheter. Där kan du hålla dig uppdaterad om läget just nu. Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida vidare obekräftade rykten.

Krisinformation.se

Війна в Україні

Forshaga kommuns beredskap och mottagande

I massflyktsdirektivet har kommunerna har i ett stort ansvar att ta emot flyktingar.

I Forshaga kommun tar man kontakt med Integrationsenheten som nås via kommunens växel, telefon 054-17 20 00.

Som flykting med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, har man möjligheten och rätten att börja i den svenska skolan, men inget skolplikt.

Här finns samlad information för dig som har flytt från kriget i Ukraina. Informationen kan översättas till olika språk.

Тут зібрана інформація для біженців з Україні. Найближчим часом інші розділи сайту будуть перекладені українською мовою.

Informationssverige.se - Du som har flytt kriget i Ukraina

De ska kontakta Migrationsverket och registrera sin ankomst för att kunna ta del av den hjälp de har rätt till enligt massflyktsdirektivet.

Mer information om massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats

Migrationsverket ordnar boende om inte personen själv kan ordna detta. Personer kan också själv anordna boende, till exempel hos anhöriga (som kan stå för uppehälle). Det är viktigt att även den som arrangerar eget boende registrerar sig hos Migrationsverket eftersom registreringen är en förutsättning för att få sina rättigheter tillgodosedda enligt Massflyktsdirektivet.

Försvarsmakten

Här hittar du information om Försvarsmakten och deras arbete kopplat till det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.

Till Försvarsmakten.se

Regeringen

Här hittar du aktuell information från regeringen och Regeringskansliet.

Till Regeringen.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. På webbplatsen hittar du även en skyddsrumskarta.

Till MSB.se

Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen följer den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen med särskilt fokus på hur den kan påverka Värmland.

Till Länsstyrelsen.se

Vid en allvarlig händelse är det vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att fundera på var informationen kommer ifrån och inte sprida rykten vidare.

Innan du delar information, tänk på:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider den?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Här kan du läsa mer om källkritik och hur sociala medier fungerar i kriser:

Källkritik, webbplatsen krisinformation.se

Om sociala medier i kriser, webbplatsen krisinformation.se

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Bris har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare eller pedagog kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget, webbplatsen forsvarsmakten.se

Oro för omvärldsläget – frågor och svar för barn, webbplatsen krisinformation.se

Det som händer i Ukraina just nu engagerar många människor, och många frågar vad man som privatperson kan göra för att hjälpa till. MSB har gjort en sammanställning på sin webbplats:

Vad kan jag som privatperson göra? MSB:s webbplats

Frivilligorganisationer

Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Mer information om hur du kan hjälpa till hittar du på deras webbsidor.
Röda korset Forshaga
UNHCR, FN:s flyktingorgan
ActionAid
Läkare utan gränser
Radiohjälpen
Rädda barnen
SOS Barnbyar
Svenska kyrkan

Forshaga kommun har ingen egen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter utan hänvisar till Röda Korset i Forshaga.

Har du tillfälligt boende att erbjuda?

Som privatperson kan du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anmäla om du har boende att erbjuda till människor som flytt från Ukraina. Det finns ingen ersättning att söka från Forshaga kommun om du som privatperson, förening eller företag har bostad att erbjuda.

Vi samlar informationen för att kunna agera om kommunen får ett utökat uppdrag. Vi hör i så fall av oss till dig som meddelat att du har privat boende.

Har du en bostad att hyra ut?

Om du är fastighetsägare och har lägenheter för uthyrning till människor som flytt kan du kontakta Migrationsverket.

Mer information till fastighetsägare och uthyrare och kontaktuppgifter på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under en kris måste vi kunna kommunicera med dig som invånare. Om internet ligger nere behöver vi andra kanaler än de digitala. Följande platser för skriftlig information finns om internet ligger nere.

 • Olsätersskolan
 • Mölnbacka bygdegård
 • Kulturhuset
 • Lärcenter
 • Kommunhuset

Utöver de fem informationspunkterna finns brandstationerna i Deje och Forshaga för att sätta upp skriftlig information.

Mer information om informationspunkter i Forshaga kommun

Allmänheten i Forshaga kommun och andra kommuner som inte har utomhusvarningssystem (Hesa Fredrik) uppmärksammas om VMA genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området och/eller genom ett SMS-meddelande till mobiltelefoner. Du behöver inte registrera dig hos din operatör för att få SMS vid VMA. Varningen kan också komma via radio och tv och appar (SOS Alarm, 112-appen, Krisinformation).

Om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) på SOS Alarms webbplats

Så varnas du, Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det gör du genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand.Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. Engagera dig och se över din hemberedskap.

Läs mer om hur du kan stärka din hemberedskap

Under 2018 skickade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Syftet med informationen är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker eller militära konflikter. Broschyren finns som lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk.

Broschyren finns att ladda ner på MSB.se

I dagsläget är det enligt Regeringen lågt hot mot Sverige. Därför finns det utifrån nuvarande bedömning inget behov av att aktivera skyddsrummen för att fylla funktionen som befolkningsskydd.

En del av den egna krisberedskapen är att veta var det finns skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Via MSB:s skyddsrumskarta kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger och hur många platser det har.

Skyddsrumskarta, webbplatsen msb.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Ukrainas flagga

Sidan uppdaterad:

2023-03-09