Till starsidan
Till starsidan

Tobak

Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Om du idag har anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste du nu ansöka om detta. I Forshaga och Munkfors kommuner ska ansökan om försäljning av tobaksvaror göras till miljö- och byggförvaltningen.

Ny tobakslag från 1 juli 2019 innebär utökat rökförbud

Den nya lagen innebär ett utökat rökförbud för ett flertal nya platser utomhus. Rökförbud införs vid utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker m.fl. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Du hittar mer information på sidan Rökfria utomhusmiljöer.

Tillståndsplikt och ansökan istället för anmälan

Om du idag har anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste du ansöka om detta.

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandel (butik) vid försäljning till konsument, men även för partihandel vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen, och kommunen gör då en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror. Bestämmelserna kommer från EUs tobaksproduktdirektiv.

Läs mer om vad den nya lagen handlar om på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ansökan

Ansök om försäljning av tobaksvaror via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler och ansvar

Ansökan om att sälja tobak krävs för varje försäljningsställe som säljer eller tänker sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus, piptobak och vissa e-cigaretter. Ansökningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl tillfällig som permanent.

Åldersgräns

Åldersgränsen för att få köpa tobaksvaror är 18 år. Den som lämnar ut tobaksvarorna ska försäkra sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag, till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande.

På varje försäljningsställe för tobaksvaror ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om förbud mot att sälja eller lämna ut varor till den som inte fyllt 18 år.

Förbud mot tobaksreklam

Tobaksreklam är förbjuden utanför försäljningsställen och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring ska i den omfattning det är möjligt placeras så att den inte är synlig utifrån.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Miljö- och byggförvaltningens tillsyn innebär regelbundna kontroller av försäljningen samt rådgivning och information. Miljö- och byggnämnden kan även ingripa med förelägganden eller förbud vid överträdelser.

Ansvar

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagen följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer under 18 år och att ingen försäljning sker till någon som man misstänker kommer att förse personer som inte fyllt 18 år med tobak. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att denne också ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att rutiner för ålderskontrolls finns. Ägaren ska upprätta ett egenkontrollprogam. Vägledning kring detta finns hos Folkhälsomyndigheten. Länk hittar du här på sidan under rubriken Dokument. Personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift samt handläggningsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiften beräknas genom att multiplicera timtaxan med tilldelad handläggnings- och tillsynstid. Taxan indexuppräknas varje år.

Timtaxan för år 2022 är 1 151 kr.

Ansökan stadigvarande försäljning 8 timmar
Ansökan tillfällig försäljning 5 timmar
Anmälan bolagsändring 6 timmar
Tillsyn för enbart försäljning av tobak 5 timmar
Tillsyn för försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare 6 timmar

Handläggning påbörjas efter betalning

Tillsynsavgifter och anmälningsavgifter faktureras. Ansökningsavgiften ska betalas i förskott i samband med att ansökan lämnas in. Handläggningen påbörjas inte förrän kommunen fått avgiften.

Avgiften betalas in på bankgiro 5162-3239.
Märk inbetalningen "Tobakstillstånd + namnet på din verksamhet". Bifoga betalningsbevis med din ansökan.

Observera att avgift för handläggning tas ut även vid avslag.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av