Till startsidan
Till startsidan

Djurhållning och lantbruk

Lantbruket är en viktig del av vårt samhälle och ger många positiva effekter på miljön. Det bidrar exempelvis till öppna landskap med betande djur och närproducerade livsmedel. Men lantbruket påverkar även miljön.

En oförsiktig användning av gödsel kan leda till läckage av näringsämnen, vilket kan bidra till övergödning av sjöar, vattendrag och hav. Bristfällig hantering, användning och lagring av bekämpningsmedel i lantbruken kan leda till att rester hamnar i vattendrag eller enskilda vattentäkter.

Lantbruk och andra djurhållande gårdar kan också påverka sin omgivning genom buller i form av ljud från fläktar och djurläten, eller lukter från foder, djur och gödsel. Detta är störningar som inte alltid går att förhindra utan något man måste räkna med i viss omfattning kring sådana företag.

Känner du dig ändå störd bör du först ta kontakt med djurägaren så att denne får en chans att rätta till störningen om möjligt. Om det inte fungerar kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Vi bedömer om en olägenhet finns enligt den lagstiftning som gäller och kan i så fall ställa krav på djurägaren att vidta åtgärder.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen har telefontider alla vardagar klockan 10-12, utom tisdagar.
Telefon (växeln): 054-17 20 00
E-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-12-08