Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Skyltning

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Utanför detaljplanelagt område kräver inte kommunen bygglov men däremot kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen.

Skyltning inom detaljplanelagt område

Skyltar inom detaljplanelagt område kräver bygglov, enligt plan- och byggförordningen och det är miljö- och byggnämnden som utövar tillsynen över skyltarna. Ta alltid kontakt med kommunens byggingenjörer för information om vilka lagar och bestämmelser som gäller, telefontid alla dagar kl. 10-12, ej tisdagar 054-17 20 00 (växel) eller skicka epost mbn@forshaga.se.

Undantag från och med 1 juli 2017

Följande skyltar är undantagna från lovplikten från och med 1 juli 2017:

  • en skylt vars area är högst 1,0 kvm,
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvm,
  • en skylt inomhus,
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, och
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Två av undantagen från lovplikt gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller skylt på högst 1,0 kvm och orienteringstavla på högst 2,0 kvm. Skyltar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Hur ansöker jag om lov för skyltning?

Ansök om bygglov via kommunens e-tjänst

Avgift

Avgifter för bygglov för skyltar och ljusanordningar tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Administration ingår i avgiften.

Skyltning utom detaljplanelagt område

För reklamskylt eller annan skyltanordning utanför detaljplanelagt område kräver inte kommunen bygglov men tillstånd kan krävas från länsstyrelsen eller Trafikverket. Det är skyltens placering som styr vilken myndighet som ska kontaktas för tillståndet, då det handlar om, om den ska sättas inom vägområdet eller inte. Det är Trafikverket som har koll på gränserna för vägområdena (som kan vara olika vid olika vägar).

Kommunen bedriver tillsynen på skyltar och liknande anordningar.

Läs mer om skyltning på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av