Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter som kan skapa miljöstörningar i form av buller eller utsläpp till luft, mark och vatten är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga.

Olika sorters verksamheter

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd (miljödomstol eller länsstyrelse). Forshaga och Munkfors kommuner tillhör Länsstyrelsen i Värmland.

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till tillsynsmyndigheten hos kommunen (miljö- och byggnämnden). Det är den myndighet som via tjänstepersoner på miljö- och byggförvaltningen har ansvar för att ge dig råd och vägledning i miljöfrågor, och som också ser till att miljölagarna följs.

U-verksamheter omfattas varken av tillstånd- eller anmälningsplikt, dock gäller miljöbalkens grundkrav på egenkontroll: "Den som bedriver en verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar".

Kommunen besöker regelbundet företag och verksamheter för att se om något kan förbättras.

Under rubriken Dokument och genvägar, E-tjänster och blanketter, hittar du bland annat blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet och anmälan om installation av oljeavskiljare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Dokument och genvägar

Sidan uppdaterad:

2023-04-28