Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Folköl

Den som bedriver detaljhandel med folköl, eller servering av folköl är skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. I Forshaga och Munkfors kommun ska anmälan om försäljning/servering av folköl göras till miljö- och byggförvaltningen.

Folkölsförsäljning

Folköl (öl klass 2) är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt

Från och med den 1 juli 2001 är den som bedriver detaljhandel med, eller servering av folköl skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen bedrivs. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas och är en av förutsättningarna för att folkölsförsäljning ska vara tillåten. Anmäl försäljning och servering av folköl via e-tjänst.

Villkor för försäljning/servering av folköl

För att få sälja folköl krävs att butiken är registrerad som livsmedelsanläggning för hantering av matvaror. Registrering av livsmedelsanläggning görs av miljö- och byggförvaltningen. Kunden ska i butiken kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter. Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken t.ex. lättöl, läsk, vatten. Det innebär att godiskiosker, tobaksaffärer och spel/videobutiker endast får sälja folköl om de uppfyller ovan angivna krav på matvaror.

För servering av folköl gäller dessutom krav på att mat serveras under den tid folköl serveras. Minimikrav för mat vid servering kan anses uppfyllt om det till exempel serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv eller kebab. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

  • 18-års åldersgräns: Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
  • Berusade personer: Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Langning: Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan ska lämnas/säljas till personer som inte är berättigade att köpa den.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med, eller servering av folköl ska utöva särskild kontroll över försäljningen och svara för att personalen har tillräckliga kunskaper om reglerna. För egenkontroll ska det finnas ett särskilt program. Förslag till egenkontrollprogram finns på Svensk Dagligvaruhandels webbplats.

Sanktioner

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med, eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser får beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelar förbud att sälja folköl.

Avgift och tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen genomför tillsynsbesök i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift samt handläggningsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiften beräknas genom att multiplicera timtaxan (timavgiften) med tilldelad handläggnings- och tillsynstid. Taxan indexuppräknas varje år.

Timtaxa för år 2023

1 220 kr
Anmälan: 1 timme
Tillsyn: 2 timmar

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av