Till startsidan
Till startsidan

Våld och hot

Har du blivit utsatt för våld, hot, övergrepp eller utövat våld?

Att vara utsatt för hot, våld och kränkningar i en nära relation är en svår situation men tyvärr inte ovanlig.
Detta är inget privat problem utan samhället har ansvaret att skydda och erbjuda stöd till vuxna och barn som utsatts för våld av närstående.

Är du utsatt för våld eller känner du någon som är utsatt för våld?
Våldet kan ha många olika former såsom
Fysiskt (slag, knuffar, sparkar etc.)
Psykiskt (kontroll, isolering, tvång, kränkningar)
Sexuellt (tvång till sexuella handlingar mot personens vilja) eller hot om våld.

Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO, erbjuder insatser för alla berörda parter — den som är utsatt för våld, den som utsätter andra för våld och barn som bevittnat våld.

Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO, erbjuder hjälp med:

  • Råd och samtal
  • Ekonomiskt bistånd
  • Vårdnad och umgänge
  • Skyddat boende
  • Nytt permanent boende

Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO, kan också hjälpa till med att förmedla kontakter angående besöksförbud, rättsprocesser och brottsskadeersättning.

Kontakta socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO,
om du behöver stöd och hjälp

I en akut situation, ring alltid 112
När det gäller vuxna, kontakta Utredningsenheten Vuxen,
via kommunens Kontaktcenter tel 054-17 20 00
När det gäller barn och ungdomar, kontakta Utredningsenheten Barn,
via kommunens Kontaktcenter tel 054-17 20 00

Fler kontaktuppgifter och länkar

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-05-15