Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Våld och hot

Har du blivit utsatt för våld, hot, övergrepp eller utövat våld?

Att vara utsatt för hot, våld och kränkningar i en nära relation är en svår situation men tyvärr inte ovanlig. Detta är inget privat problem utan samhället har ansvaret att skydda och erbjuda stöd till vuxna och barn som utsatts för våld av närstående.

Är du utsatt för våld eller känner du någon som är utsatt för våld?
Våldet kan ha många olika former såsom fysiskt (slag, knuffar, sparkar etc.), psykiskt (kontroll, isolering, tvång, kränkningar), sexuellt (tvång till sexuella handlingar mot personens vilja) eller hot om våld.

Socialtjänsten vänder sig till och erbjuder insatser för alla berörda parter — den som är utsatt för våld, den som utsätter andra för våld och barn som bevittnat våld

Socialtjänsten erbjuder hjälp med:

  • Råd och samtal
  • Ekonomiskt bistånd
  • Vårdnad och umgänge
  • Skyddat boende
  • Nytt permanent boende

Socialtjänsten kan också hjälpa till med att förmedla kontakter angående besöksförbud, rättsprocesser och brottsskadeersättning.

Kontakta socialtjänsten om du behöver stöd och hjälp

I en akut situation, ring alltid 112

När det gäller vuxna, vuxenenheten via kommunens växel tel 054-17 20 00

När det gäller barn och ungdomar, kontakta enheten för barn och familj via kommunens växel tel 054-17 20 00

Fler kontaktuppgifter och länkar

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-05-02