Till startsidan
Till startsidan

Förskolor

Förskoleverksamheten ska ge första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet och utveckling, varje dag och hela dagarna. Barnen ska lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och med hjälp av vuxna.
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Förskolan jobbar efter olika styrdokument;

  • Skollagen
  • Lpfö (Läroplan för förskolan)
  • Barnkonventionen

All personal inom Forshaga kommuns förskolor har gått fortbildningarna; - ICDP (International Child Development Programme) Ett relationsorienterat och empatibaserat program om vägledande samtal.

Stödmaterial i förskolan genom SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut ett stödmaterial som skall

Förskolorna i Forshaga kommun arbetar efter olika fokus- /utvecklingsområden. Hur dessa ser ut baseras på områdets behov och situation.

Kommunikation och dokumentationsverktyget för alla förskolor är plattformen InfoMentor. https://www.infomentor.se/forskolan/

Har du frågor om ansökan, kö, placering eller schemaändring kan du kontakta vår förvaltningshandläggare
Jenni Rosell Hallerstedt, tel 054-17 20 84
e-post: jenni.rosell-hallerstedt@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av