Till starsidan
Till starsidan

Skolområde Skived

Skolområde Skived består av fem förskolor som ligger i Skived och centrala Forshaga.

 

Förskolans uppdrag är att erbjuda en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I förskolan får barnen ta del av olika ämnen på ett lekfullt sätt.

Leken

Leken är vägen till att erövra ny kunskap och är oerhört viktig för barns lärande och utveckling. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Hos oss får leken stort utrymme, och vi lyssnar på barnens tankar och idéer. För att barnen ska kunna utveckla sin lek är det viktigt att vi vuxna finns till hands för att ge stöd och stimulans.

Språk

Språk och lärande hänger ihop. Därför lägger förskolan stor vikt på att stimulera varje barns språkutveckling Flera avdelningar använder tecken som stöd. Det innebär att man tecknar det huvudsakliga i meningen. För att förtydliga och hjälpa barnen med sin språkinlärning.

Utevistelse

Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet och vi är därför ute varje dag i alla väder.

ICDP/Vägledande samspel

Vi arbetar för att främja ett positivt samspel mellan barnen och även mellan barn och vuxna. All personal på förskolan har fått utbildning i ICDP/ vägledande samspel. ICDP/ vägledande samspel innebär att man är lyhörd för varje barns behov och visar dem respekt. Vuxna samspelar med barnen och utgår ifrån deras tankar och behov och låter dem vara delaktiga genom ansvar efter egen förmåga.

Pedagogerna dokumenterar barnens lärande genom bland annat text och bilder. Varje avdelning har en egen Ipad som används till dokumentation. Med pedagogisk dokumentation menar vi att med hjälp av foto och film kan vi reflektera tillsammans med barnen över vår verksamhet. Ipad kan på ett lätt sätt synliggöra lärandeprocesser för barnen. Vi kan på ett tydligt sätt visa upp vad vi har gjort och se vad vi behöver utveckla.

Skolledning

Mikael Lönn, tf rektor grundskolan
Telefon: 054-17 22 86,

Malin Ängerteg, rektor förskolan
Telefon: 054-17 22 65

Annica Haapala, skoladministratör
Telefon: 054-17 22 80

Besöksadress: Sandviksvägen 1, 667 33 Forshaga
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av