Till starsidan
Till starsidan

Uttern

I omgivningen finns både skog, stor lekplats och Dejeskolan med sim- och idrottshall.

I förskolan läggs grunden för det lekfulla lärandet som sedan fortsätter resten av livet. Barnen får möjlighet att lära genom att leka, skapa och utforska på egen hand och i grupp.

Vi har en pedagogisk verksamhet som är anpassad till de olika åldersindelningarna. Värdegrundsarbetet ser vi som en stor del i barnens lärande. Att skapa trygghet för barn och föräldrar är viktigt för oss på Utterns förskola. Vi lägger stor vikt på ett positivt samspel mellan barnen och mellan barn och vuxna. All personal på förskolan har fått utbildning i ICDP/Vägledande samspel.

Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet. Vi är ute varje dag oavsett väder. En stor gård med motoriska utmaningar, samt närheten till lekpark och skog underlättar.

Avdelningar

På Uttern har vi tre avdelningar: Junibacken barn i åldern ca 1 -2 år Bullerbyn barn i åldern ca 1 - 4 år Vallmon barn i åldern ca 4 - 5 år

Junibacken

Vi lägger fokus på ett beprövat pedagogiskt material som bygger på ”Karlstadsmodellen”. Materialet riktar sig till barn i tidig språkutveckling. ”Babblarna” kallas dessa små fantastiska figurer som pratar sitt eget språk. Genom att lyssna på när Babblarna pratar och genom att härma deras sätt att prata tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodier i språket.

Bullerbyn

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för att ge barnen trygghet under sin dag på förskolan; genom bildscheman kan barnen få överblick över vad som skall hända under dagen. Att få syn på, och sätta ord på sina känslor är viktigt för oss i arbetet med 1-4 åringar.

Vallmon

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för att ge barnen trygghet under sin dag på förskolan, genom bildscheman kan barnen få överblick över vad som skall hända under dagen. Oftast delar vi barnen i mindre grupper. Det ger oss möjlighet att se och lära känna varje barn. Det skapar också en lugnare och tystare miljö som är en förutsättning för den lärande leken. ”Bornholmsmodellen” är det material vi använder oss av för att våra äldre barn skall utveckla sitt språk.

Kontakt

Adress:

Uttervägen 18-22, 669 32  Deje.

Telefon till avdelningarna:

Bullerbyn 0552-447 43
Junibacken 0552-447 45
Vallmon 0552-447 48

Förskolan Uttern finns på området Östra Dejefors.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av