Till startsidan
Till startsidan

Handläggning av din ansökan

Tillstånd ges när alla krav är uppfyllda. Hur lång tid det tar att få ett tillstånd är olika beroende på vilken typ av tillstånd det gäller. Kom ihåg att ansöka i god tid.

Vad händer med din ansökan?

Din ansökan registreras hos miljö- och byggförvaltningen och tilldelas en handläggare, som kontrollerar att din ansökan är komplett. Du blir kontaktad om kompletteringar är nödvändiga. När ansökan är komplett påbörjas handläggningen.

Utredning

För att få ett tillstånd måste sökandens och serveringsställets lämplighet samt eventuella problem som serveringen kan leda till, ur alkoholpolitisk synvinkel utredas.

Därför remitteras ansökan till följande myndigheter beroende på vilket tillstånd och lokal du söker för:

  • Polismyndigheten
  • Miljö- och byggförvaltningen
  • Skatte- och kronofogdemyndigheterna
  • Räddningstjänsten
  • Socialnämnden

Kunskapsprov

För att få ett alkoholtillstånd måste den sökande ha ett godkänt kunskapsprov i svensk alkohollagstiftning. Provet görs hos kommunen och ingår i ansökningsavgiften. Undantag ges vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. Även serveringspersonal ska ha god kunskap inom regler för servering av alkoholdrycker.

Läs mer om regler vid servering alkoholdrycker (pdf). Pdf, 123.8 kB.

Beslut

När samtliga remissvar har inkommit sammanställer handläggaren en utredning och lämnar underlaget till miljö- och byggnämnden eller dess arbetsutskott, för beslut. Miljö- och byggnämnden sammanträder ca en gång i månaden. I enklare ärenden beslutar en behörig tjänsteman.

När ett beslut är taget skickas detta ut till den sökande. Beslutet är inget tillstånd utan det kommer separat. Beslutet kan överklagas.

Tillstånd

Tillståndsbeviset utfärdas separat av handläggaren och skickas när allting är klart. Det är först när du fått ditt tillstånd som du får börja servera alkohol. När du fått ditt tillstånd ska en lista över din serveringspersonal skickas in till miljö- och byggförvaltningen.

Hur lång tid tar det?

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, uppskattas ta cirka tio veckor.

En ansökan om tillfällig servering till allmänheten, uppskattas ta cirka fyra-sex veckor.

En ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, uppskattas att ta cirka fyra veckor.

I broschyren "Riktlinjer för serveringstillstånd" kan du läsa mer om handläggningstiderna från komplett ansökan i alla ärenden (pdf). Pdf, 129.8 kB.

Ansökningsavgift

Läs om kommunens avgifter för ansökan och tillsyn på sidan Avgifter och taxor för alkohol- och serveringstillstånd.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av